Сертифицирани специалисти

Скъпи приятели, избирайте за себе си и за своите близки само най-доброто!

Ано сте решили да се възползвате от процедурата Плазмолифтинг, то разумно би било да се застраховате от неприятни сюрпризи и да проверите, преминал ли е вашият лекар официално обучение по метода Plasmolifting™, а също има ли клиника сертификат за използване на дадената технология.

За тази цел е необходимо да прегледате списъка на лекарите (разположен в края на тази страница), преминали специализирано обучение и получили сертификати за приложение на метода Plasmolifting™.  Списъка се обновява на постоянна основа.

ВАЖНО: Фамилията на лекарите и името на клиниката, оцветени с по-тъмен цвят , са преминали обучение по разширената програма на курса при разработчиците на метода – доктора на медицинските науки, професор Ахмерова Р.Р. и кандидата на медицинските науки Зарудия Р.Ф. На лекарите, с имена оцветени в зелено, е присвоено званието - сетрифициран обучаващ треньор, които единствено имат право да обучават лекари за използване на метода Plasmolifting ™ в България.

Ако вие не можете да намерите данните на своя специалист или клиника в нашия регисър, то, най-вероятно, те не разполагат със сертификат  за използване на метода Plasmolifting ™.

Запомнете, само чрез използването на сертифицировано оборудване се  гарантира безопасността на процедурата и достигането на заявения козметологичен и терапевтичен ефект. Сертифицираното оборудоване за процедурата Plasmolifting™ изглежда така:

pl box 2014

                   

tubes 2014

 

По всички въпроси, жалби и пожелания вие можете да се обърните към нас, кто позвъните на телефон: +359 (894) 80-17-97 (на цената на един градски разговор).

СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ , ИМАЩИ ПРАВО ДА ПРИЛАГАТ МЕТОДИКАТА  Plasmolifting™

Д-р Васил Стоянов -дермато-козметология,гинекология (Клиника"Изола Белла", С.Петербург; "Естетик-Мед БГ",Пловдив) - обучаващ треньор;

Д-р Данил Парсамов - стоматология (Клиника "Прима Дент", Бургас) - обучаващ треньор;

Д-р Соня Костова - стоматология,естетична дерматология,(Клиника "DENTAL",София, Кюстендил) - обучаващ треньор;

Д-р Fisnik Kasapi - стоматология-имплантология,естетична дерматология ( Клиника "Дентин"Македония,г.Скопие) - обучаващ треньор;

Д-р Мартин Иванов - спортна медицина и травматология, неврология (Медицински център "СпортМед", София);

Д-р Светлана Узунова - естетична дерматология, гинекология, неврология (Медицински център "АУРА", Варна);

Д-р Адриан Чолаков -дермато-козметология (Клиники "Леграно", София)

Д-р Adim Murati -стоматология-имплантология,естетична дерматология(Частен кабинет,Македония,г.Скопие)

Д-р Агавни Манукян-естетична дерматология(Частен кабинет,Варна)

Д-р Аделина Михайлова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Варна)

Д-р Албена Нелкова -дермато-козметология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Албена Янкова-травматология,естетична дерматология(МЦ "Авицена",София)

Д-р Албена Латковска-стоматология,естетична дерматология("Дентал Комфорт",София)

Д-р Албена Богданова-дермато-козметология(Частен кабинет,София)

Д-р Александр Димитров-травматология,ортопедия,неврология(УМБАЛ "Св.Георги",Пловдив)

Д-р Александр Тушевски-дермато-козметология(PZU "Dr Gyose",Македония)

Ass.proff. Александр Фиалковски-стоматология,естетична дерматология(ФИАДЕНТА,Варна)

Д-р Антон Гигов-стоматология,естетична дерматология ("ВиадентКлиник",София)

Д-р Анелия Христова-естетична дерматология ("Клиника Д-р Малинов",София)

Д-р Ангелина Германова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пазарджик)

Д-р Amella Ismail Cana-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Македония, Скопие)

Д-р Анастасия Чокоева -дермато-козметология (Кабинет "Проксима", Асеновград)

Д-р Aneta Simonovski-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Македония, Скопие)

Д-р Анета Кочева-стоматология,естетична дерматология(Частный кабинет,Пазарджик)

Д-р Анелия Филипова Илиева-естетична дерматология(Частный кабинет,Шумен)

Д-р Ангелина Ташева-стоматология-пародонтология,естетична дерматология (Клиника "ИзиДент", Пловдив)

Д-р Анна Джорова -дермато-козметология, (Кпиника „Дерма Естетик”, Бургас)

Д-р Анна Терзи-стоматология,естетична дерматология("Бургасдент",Бургас)

Д-р Антон Тонев -пластична хирургия,естетична дерматология (МЦ "Д-р Антон Тонев", София)

Д-р Ася Величкова-стоматология,естетична дерматология (Частен сабинет,Сливен)

Д-р Ася Байчева-стоматология,естетична дерматология("СанаДент" ,Шумен)

Д-р Атанаска Динкова -стоматология,естетична дерматология (Клиника "ИзиДент", Пловдив)

Д-р Атанаска Чешмеджиева-стоматология,естетична дерматология(ВМА, София)

Д-р Атидже Карамешинова-гинекология (Частный кабинет,Гоце Делчев)

Д-р Байрам Селимай-стоматология,естетична дерматология(PZU "APIKODENT" Македония,г.Прищина)

Д-р Бан Камуна-дермато-козметология(Клиника"Мона Лиза",София)

Д-р Бенжамен Ментешев-неврология,травматология,ортопедия(МЦ "СпортМед",София)

Д-р Белчо Добрев-естетична дерматология,неврология,травматология,ортопедия(Частен кабинет,Павел Баня)

Д-р Борислав Славов-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Стара Загора)

Д-р Боряна Петкова -стоматология,естетична дерматология (Клиника "Денталис 21", София)

Д-р Бистра Тошкина -естетична дерматология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Биляна Титева-Лучкова-стоматология,естетична дерматология("Фамилия Дент",Варна)

Д-р Билял Али-стоматология,естетична дерматология("Д-р Билял Али-Црънгалов",г.Сърница)

Д-р Блага Божинова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Хасково)

Д-р Борко Исаков-гинекология(2-ая МБАЛ ЕАД,София)

Д-р Вайли Яхай Мохамед Али-неврология,травматология,ортопедия(AIZAIM ALAZHARI UNIVERSITY,Судан)

Д-р Валери Паронов -стоматология-имплантология (Частен кабинет, Хасково)

Д-р Валерия Дингилева -дермато-козметология (Дерматологична клиника "Дерма Про")

Д-р Валентин Найденов-стоматология-имплантология,естетична дерматология(Частен кабинет, Враца)

Д-р Валентин Павлов-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Валентина Рандева -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Валентина Визинг-стоматология(Клиника "Prima Dent",Бургас  Клиника "МЕDCLAB",Москва)

Ass.Proff. Валентина Малинова-естетична дерматология(Complete Dental Care Ltd,Пловдив)

Ass.Proff.Ваня Тодорова-естетична дерматология(Частен кабинет,София)

Д-р Василиус Фурлакис-неврология,травматология и ортопедия(Частен Кабинет,София)

Д-р Веселка Христамян -лицево-челюстна хирургия,естетична дерматология (Клиника "Max-Dent",Пловдив)

Д-р Веселина Кирева-стоматология,естетична дерматология("ГрийнДент",Свиленград)

Д-р Венета Георгиева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Веселина Бозалиева-стоматология,естетична дерматология (Частен Кабинет,Пловдив)

Д-р Веселина Нешева-стоматология,естетична дерматология(Дентален кабинет "Д-р Нешева" В.Търново)

Д-р Веселин Петров-неврология,травматология и ортопедия(МЦ "СпортМед",София)

Д-р Весела Райкова-дермато-козметология("Eсте Клиник Бьюти",София)

Д-р Весна Стоянчова-дермато-козметолог("Таймлес Бюти",София)

Д-р Вера Барсова-естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Виляна Ганчева -дермато-козметология (Клиника "Естетик клуб", Варна)

Д-р Виолета Руменова-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Виолета Тотева-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Виктория Кръстева-естетична дерматология(Клиника "Витамед плюс",Габрово)

Ass.proff. Виктория Стефан-естетична дерматология(Клиника "ДермаПро",София)

Д-р Виктория Василева-стоматология,естетична дерматология(Частный кабинет,Пазарджик)

Д-р Владислав Цанков -стоматология,естетична дерматология, София

Д-р Владислав Златев-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Варна)

Д-р Владимир Дочев-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Владимир Михайлидис-естетична дерматология,ортопедия,травматология,неврология и възстановителна медицина(Частен кабинет,Греция)

Д-р Вулнет Амзи-стоматология(Клиника"D-r Mirlind Selimi",Македония)

Д-р Галина Войчева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,г.Ямбол,г.Черноморец)

Ass.Proff.Галина Дюлгерова-естетична дерматология(Частен кабинет,Сливен)

Д-р Галина Николова-стоматология,естетична дерматология(Дентална практика "Николова-Кисьов",Добрич)

Д-р Галя Пенкова-стоматология,естетична дерматология(Дентален Център "Дрийм Дент",Плевен)

Д-р Геновева Самарджиева -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Геновева Балчева-стоматология,естетична дерматология(Дентална практика "Николова-Кисьов",Добрич)

Д-р Георги Балджийски -спортна медицина,естетична дерматология (СБАЛ "Й.Павел", София)

Д-р Георги Георгиев -хематология,естетична дерматология (СБАЛ "Й.Павел", София)

Ass.Proff.Георги Ганев-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Георги Касабов-спортна медицина (ФК Ботев, Пловдив)

Д-р Георгия Горяйнова Критикоу-естетична дерматология(NAPA OLYMPIC PRIVATE HOSPITAL,AYIA NAPA,CYPRUS)

Д-р Гергана Петрова -стоматология,естетична дерматология (Клиника "ИзиДент", Пловдив)

Д-р Гергана Петрова-стоматология,естетична дерматология(Дентална практика "Николова-Кисьов",Добрич)

Д-р Геновева Балчева-стоматология,естетична дерматология(Дентална практика "Николова-Кисьов",Добрич)

Д-р Гълъбена Йорданова-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Гюлай Ахмед-дермато-козметология(Частен кабинет,Кърджали)

Д-р Иванка Ципоркова -офталмология,естетична дерматология (Частен кабинет, Пазарджик)

Д-р Данаил Генев-спортна медицина,травматология,неврология и възстановителна медицина (Частен кабинет,София)

Д-р Дани Раед-хирургия,стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Димитровград)

Д-р Дани Якуб-стоматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Даниела Кършакова-дермато-козметология (Клиника "Адара",Стара Загора)

Д-р Дарина Христова-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Варна)

Д-р Дафинка Томова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет "Д-р Мартин Христов",Асеновград)

Д-р Десимира Зарева-гинекология(МЦ "Авицена",София)

Д-р Десислава Кирилова -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Хасково)

Ass.Proff.Десислава Колева-естетична дерматология(Частен кабинет,Казанлък)

Д-р Десислава Лекова -дермато-козметология (Клиника "Дерма Вита", София)

Д-р Десислава Ганчева-дермато-козметология (МЦ "Адара",София)

Д-р Десислава Пламенова-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Десислава Кабакова-стоматология,естетична дерматология(Артес,София)

Д-р Деница Колева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Ass.prof. Деница Маринова-естетична дерматология(Частен кабинет,Сливен)

Д-р Детелина Грозданова-стоматология,естетична дерматология(Артес,София)

Д-р Диана Николова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Добрич)

Д-р Димитрина Желязкова-дермато-козметология (МЦ "Адара",София)

Д-р Димитра Никифорова-дермато-козметология(Медико-козметичен център "Медея",Варна)

Д-р Димитър Ковачев-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Димитър Минков-травматология,ортопедия(MБАЛ"АВИС-МЕДИКА",Плевен)

Д-р Димитър Филипов-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,В. Търново)

Д-р Дияна Стоянова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Разград)

Д-р Евелин Хайвазов-травматология,ортопедия(МЦ "Д-р Хайвазов",София)

Д-р Евгени Генов-ортопедия,травматология,неврология и възстановителна медицина (Частен кабинет,Хасково)

Д-р Евгени Минков -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, София)

Д-р Евгения Божикова -естетична дерматология (Мед. Кабинет „МЕТАМОРФОЗА”, София)

Д-р Евелина Маркова -Ралева-стоматология,естетична дерматология (Клиника "Ралев Дентал",Пловдив)

Д-р Екатерина Джуракоски-дермато-козметология("Derma Bella",Македония ,г.Скопие)

Д-р Елизабета Цветковска-стоматология,естетична дерматология(PZU-Dentalux-s,Македония)

Д-р Елизавета Хаджи-естетична дерматология("Одонто Клиника Мерли",Римини ,Италия)

Д-р Елица Йончева-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Ели Димитрова-естетична дерматология (Центр по естетична козметология"Енигма")Серт.№5588 от 18.06.2016г АНУЛИРАН

Д-р Ели Бачева-естетична дерматология(СОБАЛ и ОЛЦ Вижън,София)

Д-р Елеонора Валянова -дермато-козметология (Клиника "Хил Клиник", София)

Д-р Елена Димитрова -офталмология,естетична дерматология (Клиника "Зеница 2003", Ямбол)

Д-р Елена Илиева -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Пловдив)

Д-р Елена Калфова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Хасково)

Д-р Елена Котакова-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Созопол )

Ass.Proff.Елена Желязкова Рангелова-естетична дерматология,травматология,ортопедия(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Елена Пайкова-стоматология,естетична дерматология(Санодент,Пловдив)

Д-р Елка Венкова-стоматология,естетична дерматология(Лазерен Дентален Центр,София)

Д-р Елка Коева-дермато-козметология(Частен кабинет,София)

Д-р Емануил Стоев-стоматология-имплантология,естетична дерматология ("ВиадентКлиник",София)

Д-р Eмилия Мукарева-естетична дерматология, венерология (Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Естел Венкова-стоматология,естетична дерматология(Лазерен Дентален Центр,София)

Д-р Жанет Манолова-естетична дерматология (Лазерен центр "Инканто",Пловдив)

Д-р Жанета Димова Матева-дермато-козметология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Жарина Давидова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Добрич)

Д-р Жасмин Фидоски-стоматология,естетична дерматология (Клиника "Fjola Medika"Македония)

Д-р Желязко Атанасов-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Варна)

Д-р Жени Спирова -дермато-козметология (ДКЦ„Авис Медика” , Плевен)

Д-р Живка Жарова-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,София)

Д-р Живка Алексиева-стоматология,естетична дерматология(Частный кабинет, Г.Оряховица)

Д-р Живко Кънев -пластична хирургия,естетична дерматология (Болница "Вита", София)

Д-р Жулиета Петкова-стоматология (Частен кабинет,Габрово)

Д-р Звезда Кочев-стоматология,естетична дерматология( PZU "ORAL ART"Македония,г.Велес)

Д-р Зора Сотирова -спортна медицина,естетична дерматология (СБАЛ "Й.Павел", София)

Д-р Зоя Боянова -дермато-козметология (Медицински Център „Адара”, Русе)

Д-р Зинеб Халил-дермато-козметология(Частен кабинет,Варна)

Д-р Ивайло Радев -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Частен кабинет, Бургас)

Ass.proff. Изабела Киркова-дермато-козметология(Частен кабинет,София)

Д-р Иван Атанасов-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Габрово)

Д-р Иван Бояджиев -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Дентален център "AlfaDental", Марибор, Словения)

Д-р Иван Борисов -травматология,ортопедия(MБАЛ "АВИС-МЕДИКА",Плевен)

Д-р Иван Гинчев-стоматология (Клиника "СтомаЕстетика",Пловдив)

Д-р Иван Начков -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Частен кабинет, Пловдив,Стамболийски)

Д-р Иван Чачевски -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Клиника "РичДентал")

Д-р Иван Стоименов-стоматология,естетична дерматология(PZU"Dr. STOIMENOV",Македония,г.Гевгелия)

Д-р Иван Малинов-стоматология,естетична дерматология(Complete Dental Care ltd,Пловдив)

Д-р Ивелина Иванова-стоматология,естетична дерматология("Медика 3 Дент" ,Варна)

Д-р Иво Найденов-травматология,ортопедия,неврология(Частен кабинет,Велико Търново)

Д-р Игор Станков-стоматология ("KARAKAMCHEV" Дентален центр,Македония,Скопие)

Д-р Илиана Илиева-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,София)

Д-р Илиана Трифонова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Нова Загора)

Д- Илиан Бояджиев-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Инна Бончева-естетична дерматология (Частен кабинет ,Пловдив)

Д-р Инна Бабаян-дермато-козметология("Ин Сервиз Интернешънъл",София)

Д-р Ирина Апостолова -дермато-козметология (ДКЦ„Авис Медика” , Плевен)

Д-р Йоана Никова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Йоли Братоева -гинекология,естетична дерматология (Болница "Св.Ана", София)

Д-р Йолина Топалова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Шумен)

Д-р Йорданка Ботева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Шумен)

Д-р Йорданка Седевчева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Перник)

Д-р Калинка Недушева -дермато-козметология (ДКЦ 2, Плевен)

Д-р Калия Грозданчева-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Калин Евтимов-травматология,ортопедия(MБАЛ "АВИС-МЕДИКА",Плевен)

Д-р Катерина  Петрова -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Пловдив)

Д-р Катрин Крахтова-естетична дерматология (Клиника "Скин Системс ",София)

Д-р Катя Паскова -дермато-козметология (Клиника "Дерма Вита", София)

Д-р Катя Бончева Йорданова-спортна медицина,травматология,неврология и възстановителна медицина (МЦ "Авицена",София)

Д-р Кирил Дечев-стоматология-имплантология,естетична дерматология ("ВиадентКлиник",София)

Д-р Кирияки Пандзиоку-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,София)

Д-р Корнелия Янева-стоматология,естетична дерматология("К и К ЛазерДент",Пловдив)

Д-р Костадин Гигов -пластична хирургия,естетична дерматология (УМБАЛ "Св.Георги", Пловдив) 

Д-р Костадин Георгиев-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Костадин Зигов-стоматология-имплантология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Костадин Партенов-травматология,ортопедия(ДКЦ "Св.Георги Победоносец"ЕООД,Бургас)

Д-р Константин Костадинов-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Варна)

Д-р Кремена Сапунджиева-стоматология,естетична дерматология("Данидент",Варна)

Д-р Кристина Милкова-дермато-козметология(МЦ "МЕДИВА",София)

Д-р Красимира Николова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пазарджик)

Д-р Любомир Данев -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Любомир Любенов-дермато-козметология (Клиника "Perfekt Vision",Стара Загора)

Д-р Людмил Пеев-естетична дерматология (Клиника "СкинСистемс",София)

Д-р Людмила Елис-естетична дерматология (Лазерен центр,Пловдив)

Д-р Лиан Соми -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Клиника "Соми център", Самоков)

Д-р Лидия Христова-стоматология,естетична дерматология, неврология ("Карп-Дент" ООД, Добрич)

Д-р Лидия Тилевска-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Македония)

Д-р Лилиана Герова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Стара Загора)

Д-р Лилия Джуркова-стоматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Лилия Шабаб-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Лилия Кудасова-Мортимер-естетична дерматология(Beauty Salon Li Morti,Варна)

Д-р Людмила Цанкова-дермато-козметология (МЦ "Авицена",София)

Д-р Любомир Атанасов-неврология,травматология,ортопедия(Частный кабинет,София)

Д-р Магдалена Яцева-стоматология,естетична дерматология (Клиника "РЕН-ДЕНТ", Казанлък)

Д-р Мадлен Кокева-дермато-козметология (Клиника "Magicline",София)

Ass.proff. Маргарита Гайдамакина-естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Маргаритка Василева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Мариан Минчев -анестезиология,естетична дерматология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Мариан Мичич -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Белград)

Д-р Мариана Костова -дермато-козметология (Клиника "Skin Line", Варна)

Д-р Мариана Стефанова-стоматология,естетична дерматология(Дентален кабинет "Дентамар",Варна)

Д-р Мариета Кътева -дермато-козметология (МБАЛ „СофияМед” + частен кабинет, София)

Д-р Марина Санкева -дермато-козметология (Кабинет за КВБ и Дерматология, Габрово)

Ass.Proff.Марина Антонова Тодорова-ортопедия,травматология(МЦ"РареДис",Пловдив)

Д-р Мария Атанасова-дермато-козметология(Частен кабинет,Русе)

Д-р Мария Влашева-стоматология(Buldental,Пловдив)

Д-р Мария Илиева -дермато-козметология (Клиника "Clinic", Варна)

Ass.proff. Мария Колева-естетична дерматология(МБАЛ" Еврохоспитал",Варна)

Д-р Мария Костова -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Пловдив)

Д-р Мария Мишева-стоматология,косметология(Частен кабинет,Благоевград)

Д-р Мария Събева -дермато-козметология (Дерматологична клиника "АДАРА", Русе)

Д-р Мария Томчева-Пеева-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Мария Маринова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив )

Д-р Мария Тонгова-дермато-козметология(Частен кабинет,Гоце Делчев)

Д-р Мария Христозова-стоматология,естетична дерматология(ДЕНТАЛ ПРЕСИЖЪН,Пловдив)

Д-р Мария Щерева-стоматология,естетична дерматология(Частный кабинет,Пазарджик)

Д-р Мартин Иванов-спортна медицина,травматология,естетична дерматология,неврология и възстановителна медицина (МЦ "Спортмед",София)

Д-р Мартин Димитров-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Мартин Христов-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Асеновград)

Д-р Маруан Наззал-дермато-козметология(Частен кабинет,Сл.Бряг)

Д-р Мая Тачева -дермато-козметология (Клиника "ПАНДЕРМА", София)

Д-р Мая Миланова-дермато-козметология (Мед.Центр "проф.Стоян Белинов",Сливен)

Ass.Proff.Мехмед Метин Мехмед-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Мила Кунева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Варна)

Д-р Милена Генчева -дермато-козметология (Клиника "Skin Line", Варна)

Д-р Милена Зъбова-дермато-козметология (Частен кабинет"НИМИЯ",Бургас)

Д-р Милена Неделчева -дермато-козметология (Дерм.център „Д-р Неделчева”, Стара Загора)

Д-р Милен Димитров-стоматология,естетична дерматология("РаМоНи-Дент",Добрич)

Д-р Милен Милов-стоматология,естетична дерматология(Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Милка Колева -стоматология,естетична дерматология (Клиника "ВенусДент", Хасково)

Д-р Милица Тронкова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Варна)

Д-р Мина Колева-естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Мирена Генева-спортна медицина,травматология,стоматология,естетична дерматология,неврология и възстановителна медицина (Частен кабинет,София)

Д-р Мирослав Георгиев-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Варна)

Ass.Proff.Мунзер Мунзер Ал Фазам-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Наталия Григориевна Погорелова -стоматология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Наталия Димитрова -дермато-козметология (Клиника "Универсал", Плевен)

Д-р Небесна Балджийска -спортна медицина,естетична дерматология (СБАЛ "Й.Павел", София)

Ass.Proff.Николета Николова Славчева-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Ass.proff. Наталия Воронина-естетична дерматология (Козметично студио "Натали",Бургас)

Д-р Нева Читалова-стоматология-имплантология,естетична дерматология (Дентален център "Д-р Читалова", Варна)

Д-р Невин Сабри-стоматология,естетична дерматология( Медика 3 Дент,Шумен)

Д-р Невенка Пановска-дермато-козметология(Dupissima Beauty Studio,Coфия)

Д-р Неделина Николова - стоматология,естетична дерматология (Клиника "БоДент",Бургас)

Д-р Недялка Димитрова -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Пловдив)

Д-р Недялко Драголов -дермато-козметология, венерология (Клиника "МИРАБЕЛ", Бургас)

Д-р Недялко Недялков-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Шумен)

Д-р Нелия Рангелова-Петрова-стоматология (Частен кабинет, Бургас)

Д-р Николина Заптиева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Черноморец)

Ass.proff. Николинка Петрова-естетична дерматология(Частен кабинет,Бургас)

Ass.proff. Олга Шаталина -естетична дерматология (Клиника "Прима Дент", Бургас)

Д-р Нина Драгойска-естетична дерматология,травматология и ортопедия(МЦ "Троян-Здраве",Троян)

Д-р Огнян Кръстев-травматология и ортопедия,неврология и възстановителна медицина,естетична дерматология(Клиника"Витамед плюс",Габрово)

Д-р Павлина Благоева -стоматология,естетична дерматология (Клиника "Дентетика", Пловдив)

Д-р Пепа Славова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Стара Загора)

Ass.Proff. Пепи Коева-естетична дерматология (Частен кабинет,Пловдив)

Ass.Proff.Пепа Върбановска-естетична дерматология(Частен кабинет ,В.Търново)

Д-р Пепина Власева -стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет, Пловдив)

Д-р Петрит Селимай-стоматология,естетична дерматология(PZU "APIKODENT" Македония,г.Прищина)

Д-р Петра Семерджиева-гинекология(МЦ Adella Fertility,София)

Ass.Proff.Петя Тенева-естетична дерматология(Козметично студио "ЭФЕКТ",Стара Загора)

Д-р Пламен Бързашки -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Клиника "Изи Дент", Пловдив)

Д-р Пламен Димитров-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Ст.Загора)

Д-р Пламен Дойков-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Пламена Бялкова-стоматология,естетична дерматология(Дентална клиника “Бургасдент”,Бургас)

Ass.proff. Полина Христова-естетична дерматология(Студия зя красота"Шедьовр",София)

Д-р Радина Денкова -дермато-козметология (Клиника "Есте Клиник Бюти",София)

Д-р Радост Йорданова-Русева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Нова Загора)

Д-р Радост Дуева-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Чепеларе)

Д-р Радостина Христова Симеонова-естетична дерматология,травматология,

ортопедия,неврология(МЦ"РареДис",Пловдив)

Д-р Радостин Икономов-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Кортен)

Д-р РайнаТренкова-стоматология, естетична дерматология (Клиника "Perfect Smile", Пазарджик)

Д-р Ралица Савова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Варна)

Ass.Proff.Ралица Неделчева-естетична дерматология(ДКЦ Поликлиника,Казанлък)

Д-р Рашела Петровска-стоматология,естетична дерматология(PZU "DENTICITA GEVGELITA" Македония,г.Гевгелия)

Д-р Рени Христова-естетична дерматология (Лазерен центр,Пловдив)

Д-р Роберт Халваджиян-травматология и ортопедия(МБАЛ "АВИС-МЕДИКА",Плевен)

Д-р Родне Димовска-стоматология,естетична дерматология (OMNIDENT,Дентален центр,Македония,г.Скопие)

Д-р Родна Шенова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Македония,г.Струмица)

Д-р Рожаяц Един-естетична дерматология,травматология и ортопедия ("Дом на Здравето",Сърбия)

Ass.proff. Роза Богданова-естетична дерматология(Частен кабинет,Бургас)

Д-р Росен Манолов-стоматология-лицево-челюстна хирургия,естетична дерматология (Частен кабинет,Сливен)

Д-р Росен Арсов-дермато-козметология (Естетик център"Лилия",София)

Д-р Росица Кискинова -стоматология (Частен кабинет, Варна)

Д-р Росен Стоянов-естетична дерматология(Частен кабинет,Шумен)

Д-р Росен Харизанов-травматология,ортопедия,неврология и възстановителна медицина,естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Росен Хлебаров-травматология,ортопедия,естетична дерматология,неврология и възстановителна медицина (Клиника "Евровита",София)

Д-р Румен Николов -стоматология,хирургия,естетична дерматология (Бургас,Варна,Пловдив,София)

Д-р Румяна Кирнева-дермато-козметология(Медико-козметичен център "Медея",Варна)

Д-р Румяна Янкова -дермато-козметология (Клиника "МедиДерма", Пловдив)

Д-р Румяна Съботинова-травматология,ортопедия,неврология(Частен кабинет,Велико Търново)

Д-р Саня Петкова-дермато-козметология("Сана ММ" ,Шумен)

Д-р Сандра Калинова-стоматология, естетична дерматология (Клиника"Калинови", Асеновград)

Д-р Светлана Серкеджиева-стоматология (Клиника "Евровита",София)

Д-р Светлана Панайотова-естетична дерматология("DS Clinic"ЕООД,София)

Д-р Светлана Узунова-естетична дерматология,неврология и възстановителна медицина,гинекология(Европейски Институт за красота и козметология"Аура",Варна)

Ass.Proff.Стоян Кръстев-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Светлена Пашова-стоматология,естетична дерматология(Медицински центр "Св.Влас" ,гр.Св.Влас)

Д-р Сейед Маджид Нури -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Клиника "Нуридент", София)

Д-р Севдалина Кърчева-дермато-козметология (Частен кабинет,Пловдив)

Ass.Proff.Сема Юсуф Кьорали-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Силвана Панайотова-дермато-козметология(Лазерен Център по Естетична медицина"Енигма",Пловдив )

Д-р Силвия Паскалева-  естетична  дерматология (Клиника "Евровита",София)

Ass.proff. Свобода Николова -естетична дерматология (Клиника "Арка-Три-Боди", Бургас)

Д-р Силвия Бояджиева -стоматология,естетична дерматология (Дентальный центр "AlfaDental", Марибор, Словения)

Ass.Proff.Симеон Сотиров Костов-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Снежана Манджукова -дермато-козметология (Клиника "Belle Femme ", София)

Д-р Снежанка Петрова-Дончева-естетична дерматология(Частен кабинет,Бургас)

Д-р Снежина Василева-дермато-козметология(Университетска болница" Александровска",София)

Д-р София Буджева -стоматология,естетична дерматология (Дентална клиника “Бургасдент”, Бургас)

Д-р Станимира Топчиева-стоматология (Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Станимира Недкова-стоматология(Дентомир,Пазарджик)

Д-р Станислав Колев-стоматология,естетична дерматология(ВМА,София)

Д-р Стефан Митроев-пластичен хирург,естетична дерматология (Университетска болница+Клиника "Адара",Стара Загора)

Д-р Стефан Иванов Петров-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Стефка Василева -дермато-козметология (Клиника "Стива Макс", София)

Д-р Стефка Филипова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,В.Търново)

Д-р Стефан Слатински-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Русе)

Ass.Proff.Стефания Димитрова-естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Стево Поп Ристов-стоматология,естетична дерматология (Дентален Центр "Поп- Ристови",Македония)

Ass.Proff.Стиляна Цинцарова-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Стоянка Цонева-естетична дерматология (Частен кабинет,Разград)

Д-р Стоян Арнаудов-естетична дерматология,травматология и ортопедия(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Стоян Баненкин-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пазарджик)

Д-р Таня Илиева-Колева-естетична дерматология,стоматология(ЕТ "Д-р Иванка Илиева",Сливен)

Д-р Таня Петкова-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Нова Загора)

Д-р Таня Сакалийска-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Самоков)

Д-р Татяна Божилова -дермато-козметология (Клиника "Clinic", Варна)

Д-р Татяна Кишинец-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Бургас)

Д-р Теодора Ибрахим -дермато-козметология (Клиника "Вита Естетик Център", София)

Д-р Теодора Семковска-стоматология,естетична дерматология(Tandarstenpraktijk ARTES,Aнтверпен)

Д-р Теодор Тодоров-стоматология,естетична дерматология (Клиника "ЕО Дент",София)

Д-р Тошко Зебеков-стоматология,естетична дерматология(PZU "ZEBEKOV" Македония,г.Струмица)

Д-р Траян Николов-стоматология,естетична дерматология (PZU "Nova Naselba",Македония)

Ass.proff. Тинка Кътева -естетична дерматология (СБАЛ "Й.Павел",София)

Д-р Филка Георгиева-дермато-козметология(Медико-козметичен център "Медея",Варна) 

Ass.proff. Теменуга Иванова-естетична дерматология(Клиника "Perfekt Vision",Стара Загора)

Д-р Фросина Волцески-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Македония)

Д-р Хазем Шахуан -стоматология-имплантология,естетична дерматология (Клиника "Нуридент", София)

Д-р Хилда Колева-естетична дерматология,стоматология(Частен кабинет,Македония гр.Гевгелия)

Д-р Христо Вълчев-спортна медицина(Частен кабинет по спортна медицина и физикална рехабилитация"Св.Екатерина",Бургас)

Д-р Христо Димитров-стоматология,естетична дерматология("Дентал Комфорт",София)

Д-р Христина Хайдудова-дермато-козметология(Xaydudova Aesthetic Center,Плевен)

Д-р Христофор Ангелов-травматология,ортопедия,неврология и възстановителна медицина(Медицински Център "Апогей-Ангелов и сие",Габрово)

Д-р Христиан Костов-неврология,травматология,ортопедия(МЦ "СпортМед",София) 

Д-р Христо Стефанов-стоматология,естетична дерматология(Частен кабинет,Пловдив)

Д-р Хузри Исмани-стоматология,естетична дерматология (PZU "Dent Artis",Македония)

Д-р Цветелина Ценова-стоматология,естетична дерматология ("ВиадентКлиник",София)

Ass.Proff.Цвета Кръстева-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Цветозар Кисьов-стоматология,естетична дерматология(Дентална практика "Нколова-Кисьов",Добрич)

Ass.Proff.Шенай Рахман Даут-ортопедия,травматология(МЦ "РареДис",Пловдив)

Д-р Ченко Чалъков-травматология,ортопедия,неврология(МЦ"Витус",Хисаря)

Д-р Эльмира Мовлудова-стоматология,естетична дерматология (Частен кабинет,Греция)

Д-р Юлия Бръчкова -дермато-козметология (МЦ САНУС2000, София)

Д-р Юлия Савченко -дермато-козметология ("ПроДерма Клиник", Варна)

Д-р Янита Михайлова -дермато-козметология (Клиника "Естетик Клуб", Варна)

Д-р Яна Събева-дермато-козметология(Частен кабинет,Добрич)

Д-р Ясмина Стоименова-стоматология,естетична дерматология(PZU "POLIDENT" Македония,г.Нов Дойран)